Inzet en testbeleid zorgmedewerkers geestelijke gezondheidszorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020 | Gezamenlijk advies van GGZ Nederland en RIVM

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor zorgmedewerkers geestelijke gezondheidszorg is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 17-04-2020: Uitgangspunten zijn elders opgenomen of vervallen. De mogelijkheid van testen komt hierdoor sneller in beeld.
  • 15-04-2020: De flowchart is verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde (meer) heeft.
  • 10-04-2020: Door verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers met klachten van verkoudheid en/of hoesten en/of koorts, direct getest; een aantal van de beslispunten staan nu in de uitgangspunten.
  • 08-04-2020: Eerste versie.