Inzet en testbeleid zorgmedewerkers ambulancedienst

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020 | Gezamenlijk advies van AZN en RIVM

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor ambulancedienst is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 17-04-2020: De flowchart en de tekst ‘in aanmerking nemende dat…’ zijn verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde meer hebben. Door een verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers in de rijdienst en de meldkamer met klachten van verkoudheid en/of hoesten en/of koorts direct getest.
  • 07-04-2020: Ambulancepersoneel in r.2 is nader aangeduid als 'rijdienst en meldkamer ambulancezorg'. 
  • 02-04-2020: De flowchart is aangepast: de stappen zijn genummerd en de ontbrekende stap 4 is toegevoegd.
  • 31-03-2020: Eerste versie.