Inzet en testbeleid medewerkers wijkverpleging

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020 | Gezamenlijk advies van Actiz, Zorgthuisnl, Verenso, V&VN en RIVM

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor medewerkers wijkverpleging is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 17-04-2020: Aanpassing om de mogelijkheid van testen sneller in beeld te hebben.
  • 15-04-2020: De flowchart is verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde (meer) heeft. Het beleid geldt niet langer voor wijkverpleging en huishoudelijke hulp, maar is nu alleen beleid voor wijkverpleging.
  • 10-04-2020: Door verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers met klachten van verkoudheid en/of hoesten en/of koorts direct getest.
  • 09-04-2020: Door verruiming van de testcapaciteit wordt bij klachten van verkoudheid en/of hoesten, zonder koorts, direct getest.
  • 08-04-2020: Aangepast is bij koorts thuisblijven tot koortsvrij i.p.v. tot klachtenvrij; indien getest wordt is toegevoegd bij voorkeur thuisblijven in afwachting van de uitslag.
  • 03-04-2020: Aangepast op basis van het gewijzigde testbeleid, waarbij er meer mogelijkheden zijn om zorgmedewerkers te testen.
  • 30-03-2020: Eerste versie.