Inzet en testbeleid medewerkers huisartsenpraktijk

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020 | Gezamenlijk advies van LHV, NHG en RIVM

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor huisartenpraktijk is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 20-04-2020: Het algemene testbeleid is aangepast omdat de testcapaciteit is uitgebreid. Hierdoor is het direct testen van medewerkers met klachten bovenaan komen te staan. De flowchart is vervallen omdat er geen toegevoegde waarde meer was.
  • 03-04-2020: Aangepast op basis van het gewijzigde testbeleid, waarbij er meer mogelijkheden zijn om zorgmedewerkers te testen.
  • 25-03-2020: Eerste versie.