Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 28 april 2020 | Gezamenlijk advies van VGN, NVAVG, V&VN en RIVM

 

Er is nu één testbeleid geformuleerd voor alle sectoren zorgmedewerkers buiten ziekenhuis. Dit vervangt de eerdere nadere uitwerking per sector. Zie de webpagina Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis voor dit beleid.

 

Versiebeheer

  • 28-04-2020: Aparte uitwerking testbeleid voor gehandicaptenzorg is vervallen; tekst vervangen door verwijzing naar Testbeleid zorgmedewerkers buiten ziekenhuis.
  • 15-04-2020: De flowchart en de tekst “in aanmerking nemende dat …” zijn verwijderd, omdat deze geen toegevoegde waarde (meer) hebben.
  • 10-04-2020: Door verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers met klachten van verkoudheid en/of hoesten en/of koorts, direct getest.
  • 8-04-2020: Aangepast is bij koorts thuisblijven tot koortsvrij i.p.v. tot klachtenvrij; indien getest wordt is toegevoegd bij voorkeur thuisblijven in afwachting van de uitslag.
  • 03-04-2020: Aangepast op basis van het gewijzigde testbeleid, waarbij er meer mogelijkheden zijn om zorgmedewerkers te testen.
  • 30-03-2020: Eerste versie.