Hepatitis B en C en hiv: preventie van iatrogene transmissie Draaiboek

Onder 'Downloads' kunt u de volgende documenten van de 'Commissie preventie iatrogene transmissie HBV, HCV en hiv' downloaden: 

1. Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B van medisch personeel naar patiënten (versie september 2012)

2. Rapport en aanbeveling inzake de preventie van transmissie van hepatitis C-virus van personeel in de gezondheidszorg naar patiënten (versie december 2015)

3. Leidraad: preventie van transmissie van HIV door risicovormend medisch personeel (versie september 2011)

Let op: de geldigheidstermijn van deze richtlijn is verlopen. De informatie is mogelijk verouderd. De richtlijn zal worden herzien.