Difterie Draaiboek

Versie 2013 - zie downloads (rechts).

Let op: bij verschillen tussen het Draaiboek Difterie en de Richtlijn Difterie dienen de voorschriften te worden gevolgd uit de richtlijn. Deze staat hier. Daarnaast geldt dat Infact-berichten over difterie boven de richtlijn gaan en de meest actuele en specifieke informatie bevatten over de lopende situatie.* 

Zie bij een bevestigde difterie bij een asielzoeker het document Overzicht maatregelen bij een asielzoeker met bevestigde difterie.
 

* Dit betekent niet dat de inhoud van dit draaiboek incorrect is. Wel bestaat er een kleine kans dat een deel van de informatie verouderd is. Belangrijke wijzigingen worden altijd zo spoedig mogelijk verwerkt en naar het veld gecommuniceerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen in een draaiboek dan stellen we het zeer op prijs als u daarover contact opneemt met de LCI.