Bijlage 1: Databank desinfectiemiddelen

Bijlage bij LCI-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg | Versie 19-09-2023 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of een desinfecterend middel goed werkt en veilig is. Ook stelt het Ctgb vast waarvoor het gebruikt mag worden. Middelen zijn toegelaten voor gebruik volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften. Een middel kan bijvoorbeeld alleen geschikt zijn voor het desinfecteren van de handen en niet voor het desinfecteren van oppervlakken. Daarnaast zijn sommige middelen alleen effectief tegen sommige bacteriën, terwijl andere middelen ook virussen kunnen doden.

Een toegelaten middel is te herkennen doordat op het etiket een vijfcijferig nummer staat met daarachter de letter ‘N’ (bijvoorbeeld 23456N) of door de letters EU/NL met daarachter 11 cijfers (bijvoorbeeld NL-1234567-0001).

Deze nummers staan vermeld op het etiket van het product. In de Toelatingendatabank (zie A1) kunt u controleren of het N- of NL-nummer inderdaad hoort bij een toegelaten biocide. Unietoelating of Vereenvoudigde toelating (conform Verordening EU nr. 528/2012) staan niet in de Toelatingendatabank. Deze middelen staan geregistreerd in de Europese ECHA-databank (zie A2) en kunnen ook toegelaten zijn voor de Nederlandse markt.

Daarnaast moet de fabrikant op de verpakking melden waarvoor het middel gebruikt mag worden. Op de website van het Ctgb is voor elk toegelaten middel het ‘Wettelijk gebruiksvoorschrift’ opgenomen. In dit gebruiksvoorschrift staat waarvoor het middel gebruikt mag worden en tegen welke micro-organismen het effectief is. Ook staat er hoe u het middel moet gebruiken.

Voorbeeld 1: U heeft een desinfecterend middel waarmee u uw handen wilt desinfecteren. In het gebruiksvoorschrift staat alleen beschreven dat het middel geschikt is voor de desinfectie van harde oppervlakken. U mag dit middel dan niet voor uw handen gebruiken.

Voorbeeld 2: U heeft een desinfecterend middel waarmee u een oppervlak wilt desinfecteren dat bevuild was met bloed. In het gebruiksvoorschrift staat dat het middel effectief is tegen bacteriën, gisten en schimmels. U mag dit middel dan niet gebruiken voor de desinfectie van het oppervlak; bij een verontreiniging met bloed heeft u namelijk een middel nodig dat effectief is tegen virussen.

Er zijn toegelaten middelen die in één handeling zowel schoonmaken als desinfecteren. Dit staat dan in het gebruiksvoorschrift. Gebruikt u zo’n middel? Dan is schoonmaken voordat u dit middel gebruikt uiteraard niet nodig.

Zoekhulp

Hieronder staat hoe u in Nederland toegelaten desinfecterende middelen kunt vinden op de website van het Ctgb of ECHA (European Chemicals Agency).

Hebt u al een desinfecterend middel en wilt u weten of u dit mag gebruiken? Dan kunt u specifiek zoeken op de naam van het product via de opties A1 of A2. Wilt u een overzicht van toegelaten desinfecterende middelen? Gebruik dan optie B1 of B2.

A1. Zoeken naar een specifiek desinfecterend middel via Ctgb

A2. Zoeken naar een specifiek desinfecterend middel via ECHA

B1. Een overzicht van toegelaten desinfecterende middelen via Ctgb

 • Ga naar www.ctgb.nl en klik op ‘Toelatingendatabank’. Of ga direct naar https://toelatingen.ctgb.nl.
 • Selecteer de filtermogelijkheid.
 • Voer de gewenste selectiecriteria in en pas het filter toe. Voorbeelden:
  • Gebruikers: Professioneel invoeren.
  • Doelorganismen: Door ‘virussen’ in te voeren, selecteert u middelen die effectief zijn tegen virussen.
  • Producttypes:
   • PT01-code (‘Biociden voor menselijke hygiëne’).
    Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor het desinfecteren van handen.
   • PT02-code (‘Desinfecterende middelen voor privégebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia’).
    Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor materialen en oppervlakken.
   • PT04-code (‘Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders’). Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor oppervlakken waarop eet- en drinkwaren kunnen komen.
 • U kunt via de knop ‘downloaden’ de selectie exporteren naar een Excel-bestand. 
   

B2. Een overzicht van toegelaten desinfecterende middelen via ECHA

 • Ga naar https://echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals/biocidal-products
 • Voer de gewenste selectiecriteria in. Voorbeelden:
  • Product type: (knop onder ‘Product identity’)
   • PT01: Human hygiene
    Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor het desinfecteren van handen.
   • PT02: Disinfectans and algaecides not intended for direct application to humans or animals
    Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor materialen en oppervlakken.
   • PT04: Food and feed area
    Bijvoorbeeld voor het zoeken naar middelen die geschikt zijn voor oppervlakken waarop eet- en drinkwaren kunnen komen.
  • Market area: Netherlands (knop onder ‘Authorisation data’)
  • Use category: Professional (knop onder ‘Product details’ / ‘Product uses’)
 • Klik op ‘Zoeken’ voor een overzicht van de selectie. Onderaan de pagina is een export mogelijk in verschillende bestandsformaten.
 • Scroll naar een (mogelijk) geschikt product.
 • Klik op het blauwe ‘oogje’ voor de detailinformatie (factsheet).
 • Kies op het tabblad ‘Authorisation details’ in de kolom ‘SPC’ een Nederlandse SPC. Selecteer bij een keuzemogelijkheid voor ‘Member SPC’ in plaats van ‘Family SPC’. In de SPC vind je: 
   

Paragraaf

Onderwerp

1.2

Naam en adres van de toelatinghouder

2.1

Samenstelling product: werkzame stof en concentratie

4 (4.1, 4.2, 4.3, enz.)

Omschrijving van het toegelaten gebruik

5

Algemene instructies over de omgang met het product

 

Deze zoekhulp is opgesteld in augustus 2022. Klopt het advies niet meer en heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Ctgb via telefoonnummer 0317 – 471 810 of door het vragenformulier in te vullen.

De LCI is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen aan de website van het Ctgb.

Versiebeheer 

 • 19-09-2023: eerste versie