Beschikbaarheid en bestelprocedure van remdesivir

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 6 november 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina) 

Berichtgeving 6 november 2020: De voorraad Veklury is momenteel toereikend om aan de vraag te voldoen. Sinds 27 oktober 2020 kunnen ziekenhuizen een (beperkte) voorraad bestellen bij het RIVM (zie toelichting in de tekst hieronder, bij ‘Aanvraag en levering’). Met ingang van 7 november 2020 kunnen maximaal 300 flacons Veklury (50 kuren) per keer besteld worden. Daarnaast blijft het mogelijk om, alleen in geval van nood, een spoedbestelling te plaatsen voor 1-3 gehele kuren Veklury. De tijden waarop spoedbestellingen in behandeling genomen worden zijn gewijzigd, zie ‘Werkwijze spoedbestelling’ hieronder. Voor spoedbestellingen geldt dat de kosten van de spoedkoerier voor rekening van het ziekenhuis komen. Zowel voor spoedbestellingen als voor voorraadbestellingen geldt dat het RIVM geen Veklury retour neemt.

Veklury (remdesivir) 

Veklury (remdesivir) is een intraveneus antiviraal middel dat werkzaam is tegen SARS‑CoV‑2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Het heeft op 3 juli 2020 van de Europese Commissie een voorlopige handelsvergunning (registratie) verkregen (conditional marketing authorization) op basis van onderzoeksdata bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten met COVID-19. De Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP) van het RIVM coördineert op dit moment de distributie van de nationale voorraad van remdesivir in Nederland.

Indicatiestelling

Zie hiervoor de samenvatting van de productkenmerken (SmPC). Het SWAB-document behandelopties vat de onderzoeksresultaten samen.

Medicolegale component

RIVM-DVP is niet betrokken bij de indicatiestelling en is derhalve niet verantwoordelijk voor verificatie hiervan. Bijwerkingenregistratie dient te gebeuren via het meldformulier van Lareb.

Bereidingswijze

Van Veklury (remdesivir) zijn twee farmaceutische vormen geregistreerd in Europa: poeder en concentraat. Op dit moment wordt in Nederland het poeder gedistribueerd. Het poeder is op kamertemperatuur te bewaren, terwijl het concentraat gekoeld bewaard moet worden. De bereidingswijze van Veklurypoeder voor infusie wordt verhelderd in de SmPC in rubriek 6.6 op pagina 12-13 en ook worden de bereidingsinstructies meegeleverd bij het medicijn in de verpakking (Engelstalig).

Voor medische vragen over remdesivir kunt u contact opnemen met Gilead Sciences Netherlands: +31(0)-207183698

Aanvraag en levering

De Nederlandse voorraad van Veklury (remdesivir) wordt beheerd door RIVM-DVP.

Aanvraag tot een behandeling dient te gebeuren door de ziekenhuisapotheker van het ziekenhuis waar de COVID-19-patiënt is opgenomen. De behandelend arts heeft daartoe overleg met de ziekenhuisapotheker.

Er zijn 2 manieren waarop Veklury besteld kan worden bij het RIVM:

 1. Middels het bestellen van een (beperkte) voorraad voor het ziekenhuis. Hiervoor dient het ‘Bestelformulier remdesivir voorraad’ gebruikt te worden. Een ziekenhuisapotheek kan met dit formulier maximaal 300 flacons Veklury bestellen, wat neerkomt op 50 kuren. Bestellingen die op een werkdag voor 12.00 uur door het RIVM ontvangen worden, worden de volgende werkdag uitgeleverd. Hierbij wordt alleen de Veklury in rekening gebracht, er worden geen extra transportkosten aan het ziekenhuis gefactureerd.
 2. Indien een ziekenhuis geen Veklury op voorraad heeft, maar wel een patiënt opneemt waarvoor op zeer korte termijn Veklury nodig is, kan een spoedbestelling geplaatst worden. De werkwijze bij spoedbestellingen wordt hieronder verder beschreven. Bij spoedbestellingen worden de kosten van de Veklury en de spoedkoerier doorbelast aan het ziekenhuis. Het bestelformulier voor spoedbestellingen kunt u downloaden via deze link.
   

Algemeen geldt dat het RIVM geen Veklury retour neemt.

Werkwijze spoedbestelling remdesivir bij RIVM-DVP

Workflow bestellen remdesivir

Toelichting per stap

Start proces, patiënt met COVID-19 - opname patiënt in ziekenhuis

Het proces start zodra een patiënt met COVID-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis en er geen Veklury op voorraad is bij het ziekenhuis.

Voldoet patiënt aan criteria voor toediening van remdesivir?

De behandelend arts gaat na of behandeling met remdesivir gewenst is en of de patiënt voldoet aan de criteria voor behandeling met remdesivir zoals geformuleerd in de SmPC:

Remdesivir (Veklury) is geïndiceerd voor de behandeling van coronavirusziekte 2019 (COVID 19) bij volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder met een lichaamsgewicht van ten minste 40 kg) met longontsteking waarvoor aanvullende zuurstof nodig is. De geadviseerde behandelduur is minimaal 5 en maximaal 10 dagen. 

Bij opgenomen patiënten met bewezen COVID-19 die zuurstofbehoeftig zijn, maar die niet geïntubeerd hoeven worden bij opname, lijkt 5 dagen behandeling equivalent aan 10 dagen behandeling met remdesivir. De kortere behandeling heeft op grond hiervan de voorkeur, mede vanwege het risico op bijwerkingen en vooral ook omdat langer behandelen tot meer lever- en nierschade kan leiden. Om deze reden én om schaarste te voorkomen, is het vanaf 13-8-2020 alleen mogelijk om remdesivir voor een behandelduur van 5 dagen te bestellen. Mocht de behandelaar een verlenging van de behandelduur echt nodig achten, dan dienen de aanvullende doses remdesivir separaat besteld te worden.
 

 • Voldoet patiënt met COVID-19 aan criteria: Zie volgende stap.
   
 • Voldoet patiënt met COVID-19 niet aan criteria: Het proces eindigt hier.

Arts neemt contact op met ziekenhuisapotheker

De behandelend arts neemt contact op met de ziekenhuisapotheker met het verzoek om voor de betreffende patiënt remdesivir te bestellen bij RIVM-DVP.

Ziekenhuisapotheek bestelt online remdesivir bij RIVM-DVP

De ziekenhuisapotheek vult digitaal het eerste gedeelte van het Bestelformulier remdesivir - spoedbestelling volledig in en stuurt dit per mail naar bestel-consignatie@rivm.nl. Met één bestelformulier kan remdesivir besteld worden voor 1 tot 3 patiënten. 

NB. Voor spoedbestellingen geldt met ingang van 7 november 2020 dat alleen hele kuren van 6 flacons Veklury besteld kunnen worden. Indien een afwijkend aantal wordt besteld, worden 6 flacons of een veelvoud daarvan geleverd.

Het tweede gedeelte van het formulier wordt ingevuld door het RIVM.

RIVM-DVP verzamelt twee keer per dag de tot dat moment binnengekomen bestellingen (om 9.30 uur en om 15.30 uur). Dit geldt ook voor het weekend. Bestellingen die na 15.30 uur geplaatst worden, worden dus de volgende ochtend vroeg in behandeling genomen.

Beschikbaarheid remdesivir

Het kan helaas bij uitzondering  voorkomen dat er geen remdesivir beschikbaar is op het moment van de spoedbestelling.
 

 • Indien niet beschikbaar: De medewerker van RIVM-DVP neemt telefonisch contact op met de ziekenhuisapotheek op het nummer dat op het bestelformulier is ingevuld. De ziekenhuisapotheek en RIVM-DVP maken een afspraak over een vervolgcontact, op het moment dat remdesivir waarschijnlijk weer beschikbaar zal zijn. Op dat moment zal besproken worden of de levering van remdesivir nog nodig is. Als dat niet het geval is, eindigt het proces.
   
 • Indien beschikbaar: De levering wordt door RIVM-DVP in gang gezet.

RIVM-DVP zorgt voor levering remdesivir aan ziekenhuis

RIVM-DVP draagt zorg voor de levering van remdesivir aan het ziekenhuis. De levering zal in ieder geval binnen 24 uur plaatsvinden, maar in de meeste gevallen sneller. In de huidige situatie (m.i.v. 10 oktober 2020) worden zowel het product als de transportkosten in rekening gebracht bij de ziekenhuizen. Transportkosten kunnen per keer variëren, omdat ritten naar verschillende ziekenhuizen gecombineerd kunnen worden.

De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor de ontvangst en correcte opslag van het product.

Toediening aan patiënt

 • Indien toegediend: De toediening van remdesivir gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts.
   
 • Indien niet/deels toegediend: Indien de remdesivir (gedeeltelijk) niet wordt gebruikt voor de betreffende patiënt, kan het restant door het ziekenhuis onder de juiste bewaarcondities bewaard worden voor een volgende patiënt.

Vrijwillige registratie patiëntgegevens en uitkomsten

De behandelend arts kan er voor kiezen om de patiëntgegevens en de uitkomsten van de behandeling met remdesivir te registreren, bijvoorbeeld in ISARIC.

Melden van eventuele bijwerkingen

Eventuele bijwerkingen worden gemeld via de website van Lareb. Hiermee eindigt het proces.

Versiebeheer

 • 06-11-2020: Met ingang van 7 november 2020 kunnen maximaal 300 flacons Veklury (50 kuren) per keer besteld worden. Daarnaast blijft het mogelijk om, alleen in geval van nood, een spoedbestelling te plaatsen voor 1-3 gehele kuren Veklury. De tijden waarop spoedbestellingen in behandeling genomen worden zijn gewijzigd. De bestelformulieren voor spoedbestellingen en voor voorraadbestellingen zijn vernieuwd. 
 • 26-10-2020: Er zijn nu twee bestelformulieren, een voor spoedbestellingen en een voor voorraadbestellingen. Daarop is ook de tekst op deze pagina aangepast.
 • 09-10-2020: Melding geplaatst: vanaf 10-10 weer voorradig. Aangepast: vanaf 10-10 worden niet langer alleen de transportkosten in rekening gebracht, maar ook het product.
 • 08-10-2020: Melding geplaatst: niet meer voorradig.
 • 07-10-2020: Melding geplaatst: Op dit moment is remdesivir weer (tijdelijk) voorradig bij het RIVM
 • 06-10-2020: De zin 'Het aanleggen van een lokale voorraad is niet mogelijk of toegestaan' is genuanceerd naar 'Het aanleggen van een lokale voorraad is nadrukkelijk niet de bedoeling'. 
 • 05-10-2020: Melding geplaatst: op dit moment is er geen remdesivir voorradig bij het RIVM. Aanvragen kunnen dus niet in behandeling worden genomen. 
 • 02-10-2020: Toegevoegd: De Europese voorraad remdesivir is beperkt. Vooral bij toenemende opnamecijfers is dat problematisch voor deze voorraad. Het is onbekend of er altijd ongelimiteerd toegang zal zijn tot remdesivir voor alle opgenomen patiënten in Europa en dus ook in Nederland. Bij tekorten zullen wij u z.s.m. op de hoogte brengen via de NVZA.
 • 25-09-2020: Bestelformulier vernieuwd (versie 8).
 • 11-09-2020: Data van voorlopige autorisatie aangepast. Voorraad nu vanuit Europese aanbesteding. Restanten kunnen lokaal bewaard worden. Workflow daarop aangepast. Het Bestelformulier is vernieuwd (versie 7).
 • 27-08-2020: SmPC van Vekluryconcentraat vervangen door SmPC Verklurypoeder. Paragraaf Bereidingswijze toegevoegd. 
 • 18-08-2020: Het Bestelformulier is vernieuwd (versie 6).
 • 13-08-2020: Aangegeven dat en waarom het vanaf heden alleen mogelijk is om remdesivir voor een behandelduur van 5 dagen te bestellen. Bestelformulier is vernieuwd (versie 5).
 • 10-08-2020: het Bestelformulier is vernieuwd (versie 4).
 • 20-07-2020: Nieuwe versie van de bijlage Samenvatting van de productkenmerken.
 • 09-07-2020: Het Bestelformulier en de Samenvatting van de productkenmerken zijn vernieuwd.
 • 03-07-2020: De situatie voor aanvraag van remdesivir is gewijzigd omdat het nu geregistreerd is. Bestelformulier is vernieuwd.
 • 11-06-2020: Eerste versie.