Programma bijeenkomst WIZA

Samen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) organiseren wij een bijeenkomst van de WIZA op 11 oktober 2022, te Bilthoven. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten.

Werkgroep Infectieziekten en Arbeid (WIZA) bijeenkomst najaar 2022

 • Datum: dinsdag 11 oktober 2022
 • Tijdstip: 09:30 t/m 13:00
 • Locatie: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 Bilthoven
 • Doelgroep: bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten
 • Accreditatie wordt aan gevraagd voor beide beroepsgroepen
 • Kosten: € 49,- (= incl. lunch)

 

Werkgebonden infectieziekten en infectierisico’s: de arbeidshygiënist en de bedrijfsarts als partners in crime.

 

 • 09:00 – 09:30 Ontvangst/inloop/registratie
 • 09.30 – 09:35  Welkom & Opening. (Herbert de Jager, dagvoorzitter)
 • 09:35 – 09:55 De stakeholders & samenwerking op het gebied van werkgebonden infectieziekten. (Hans Lobach)
 • 09:55 - 10:35 Beoordeling sectorplannen COVID-19. (Theo-Jan Heesen)
 • 10:35 – 11:00 RI&E infectieziekten: opfrissen blauwdruk biologische agentia en update laatste ontwikkelingen. (Remko Houba)
 • 11:00 – 11:20 Pauze
 • 11:20 – 11: 50 Multidisciplinaire aanpak van infectiepreventie aan de hand van een casus in de kinderopvang. (Remko Houba)  
  Aan de hand van een casus zal de nadruk liggen op de multidisciplinaire aanpak en de diverse rollen (werkgever, werknemer, arbeidshygiënist, bedrijfsarts en GGD).
 • 11:50 – 12: 30 Uitbraak op de werkvloer, rol van de bedrijfsarts binnen de gehele keten. (Miski Mohamed & Maaike Wichgers)
  Hierbij wordt ingegaan op de rol van de bedrijfsarts, het belang van laagdrempelige toegang tot deskundigen/kennis (van collega’s arbo tot apotheker tot GGD -met ook een arbeidshygiënist binnen het GGD team-) en de medische taken die erbij horen (bv recepten schrijven, medicatieverstrekking).
 • 12:30 – 12:50 Visie van het Ministerie SZW op infectieziekten op de werkvloer binnen het huidige bestel.
 • 12:50 – 13:00 Resumé, afsluiting dagvoorzitter & invullen enquête. (Herbert de Jager)
 • 13:00 – 13:30 Lunch of Lunch to go

 

Sprekers en organisatie*

 • Karlien Blijleven*,  Beleidsadviseur Infectiepreventie, RIVM/CIb/LCI
 • Ir. Theo-Jan Heesen, Arbeidshygiënist, TrajectPlus
 • Dr. Ir. Remko Houba*, Arbeidshygiënist, Prevent Partner
 • Herbert de Jager*, Bedrijfsarts, RIVM /CIb/LCI
 • Hans Lobach, Arts, Manager, RIVM/CIb/LCI
 • Dr. Jaap Maas*, Bedrijfsarts-epidemioloog, Amsterdam UMC & NCvB
 • Fleur Meerstadt*, Bedrijfsarts RIVM/CIb/LCI
 • Miski Mohamed, Bedrijfsarts IO , ZZP
 • Maaike Wichgers, Bedrijfsarts, Mareis