Vragenlijst legionella-pneumonie gewijzigd

In Osiris is per 1 juli 2019 de vragenlijst voor legionellose gewijzigd. De vragenlijst bij de richtlijn Legionellose (bijlage 1) is hierop aangepast.