Nieuw: RVP-richtlijn samenwerking jeugdgezondheidszorg en GGD-infectieziektebestrijding

Er is een nieuwe korte RVP-richtlijn die de opname van het Rijksvaccinatieprogramma in de Wpg ondersteunt en waarin taken van GGD-infectieziektebestrijding, JGZ en gemeenten rond het Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatiegraad zijn beschreven.

Vaccinatiegraad

Met de opname van het RVP in de Wpg is de uitvoering en financiering van het RVP net als de uitvoering en financiering van de IZB een verantwoordelijkheid geworden van de gemeenten. Aangezien de vaccinatiegraad een indicator is in infectieziektebestrijding, is de bewaking daarvan een gedeelde verantwoordelijkheid van GGD-izb en JGZ.

In de richtlijn worden handvaten aangereikt voor het analyseren van de vaccinatiegraad op lokaal niveau, het voorbereiden van gesprekken met de gemeenten, de eventuele mogelijkheden voor interventies en de zin en onzin van het verbinden van vaccinatiegegevens aan meldingen van ziekten waartegen in het RVP gevaccineerd wordt.

U vindt de richtlijn op Rijksvaccinatieprogramma.nl/samenwerking-jeugdgezondheidszorg-en-ggd-infectieziektebestrijding.