Nieuw lid voor de LOI-redactieraad gezocht

De LOI-redactieraad zoekt nieuwe leden. Er wordt gezocht naar artsen M&G infectieziektebestrijding en een arts M&G Seksuele gezondheidszorg, allen werkzaam bij een GGD.

Ben je arts M&G infectieziektebestrijding of seksuele gezondheidszorg en heb je interesse en affiniteit met richtlijnontwikkeling? Meld je dan aan!

Het overleg is in 2000 ingesteld door de destijds geheten Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding op verzoek van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding.

De LOI-redactieraad is een onderdeel van het LOI en houdt zich onder meer bezig met het onderhoud, de ontwikkeling, de kwaliteitsbewaking en de innovatie van de LCI-richtlijnen.

Wie zitten in de LOI-redactieraad?

De LOI-redactieraad heeft een brede vertegenwoordiging van specialisten uit het veld die zich bezighouden met infectieziekten en/of richtlijnontwikkeling.

In ieder geval nemen deel: artsen M&G werkzaam bij een GGD; een verpleegkundige uit de LOVI-redactieraad; vertegenwoordigers van de NVWA; het LCR; de NVMM en het Agentschap Zorg & Gezondheid uit Vlaanderen; een informatiespecialist; een medisch adviseur vanuit de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s en een redacteur van de LCI-redactie. De voorzitter, coördinator LCI richtlijnontwikkeling en implementatie, en het secretariaat worden verzorgd door de LCI.  

De LOI-redactieraad vergadert viermaal per jaar, waarbij een extra ingelaste vergadering mogelijk is.

In 2022 is er een oproep geweest voor drie artsen M&G-IZB in verband met het vertrek uit de redactieraad, hierbij zijn twee vacatures vervuld. Echter vertrekken er nu wederom twee artsen, waardoor er nog maar een arts M&G-IZB zitting heeft.

Het is een leuke, afwisselende en interessante functie waarbij je op landelijk niveau met allerlei andere disciplines in contact komt.

Wat zijn je taken als lid van de LOI-redactieraad?

  • Je hebt een rol in de voortgaande ontwikkeling van de visie op de richtlijnen in de (publieke) infectieziektebestrijding.
  • Je denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en kansen in de procesmatige aspecten van de ontwikkeling van LCI-richtlijnen, draaiboeken, factsheets en andere producten.
  • Je wil graag een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van heldere, bruikbare en op wetenschappelijk bewijs gebaseerde richtlijnproducten, primair voor de GGD’en maar ook voor andere gebruikers.
  • Je bepaalt samen met de andere leden de prioriteiten in de herziening van bestaande richtlijnen.
  • Je zoekt mee naar artsen in ‘het veld’ die een bijdrage kunnen leveren aan de aankomende herzieningen van de richtlijnproducten. 
     

Wat wordt er van je verwacht?

  • Je bent arts infectieziektebestrijding M&G, met tenminste 3 jaar werkervaring in de infectieziektebestrijding.
  • Je hebt affiniteit met de LCI-richtlijnen, bent enthousiast over de hierboven genoemde taken van de redactieraad.
  • Je bent bereid om actief deel te nemen aan de activiteiten van de LOI-redactieraad: het bijwonen van het vierjaarlijks landelijk overleg (ongeveer 10.15-12.15 uur op donderdag via Teams) en (incidenteel) discussie en/of afstemming uitvoeren via een digitaal systeem of per e-mail.

Interesse?

Mail vóór 6 oktober je motivatie naar germa.dijkhuizen@rivm.nl.

Vragen en/of opmerkingen kun je mailen naar germa.dijkhuizen@rivm.nl.