Draaiboek Waterrecreatie herzien

Het draaiboek 'Waterrecreatie en infectieziekten' is herzien. Het draaiboek is herzien door Rosa Joosten (RIVM, LCI) en het is vastgesteld door het LOI op 29 mei 2018.

NB. Voorheen was de titel van dit draaiboek 'Oppervlaktewater en infectieziekten gerelateerd aan recreatie'.

Bekijk hier het herziene draaiboek.

Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude richtlijn:

  • de hele tekst is gecontroleerd op actualiteit,
  • de figuren zijn geüpdatet,
  • de paragraaf rondom wetgeving is aangevuld,
  • de te raadplegen instanties per situatie zijn weergegeven in tabel 2,
  • adviezen ten aanzien van specifieke situaties rondom oppervlaktewater zijn weergegeven in tabel 3,
  • update van literatuur,
  • advisering en ondersteunende materialen rondom modder- en zwemevenementen zijn toegevoegd.