Hib

Versie juli 2011.

Wat is Hib?

Haemophilus influenzae type b (Hib) is een bacterie die verschillende ontstekingen kan veroorzaken, vooral hersenvliesontsteking (meningitis). Maar ook ontsteking van het strottenklepje, longontsteking, gewrichtsontsteking, en huidinfecties, bij kinderen onder de leeftijd van 6 jaar. De invoering van vaccinatie tegen Hib in het Rijksvaccinatieprogramma in 1993 heeft ervoor gezorgd dat deze infecties nu nog maar zelden voorkomen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van Hib?

Hersenvliesontsteking is de meest ernstige infectie veroorzaakt door Hib. Bij kinderen zijn dan hoofdpijn, pijn bij het buigen van het hoofd (nekstijfheid), braken, koorts en sufheid belangrijke ziekteverschijnselen. Nekstijfheid komt bij zuigelingen meestal niet voor (wanneer het strottenklepje ontstoken is bij jonge kinderen wil het kind alleen rechtop zitten voor een optimale ademhaling).

Wanneer de ziekte zich uit in een longontsteking is die meestal niet te onderscheiden van andere vormen van longontsteking. Verschijnselen zijn dan hoesten, opgeven van slijm, benauwdheid, koorts en algeheel ziek zijn. 

Gewrichtsontsteking komt meestal voor bij kinderen jonger dan 2 jaar. Vaak is één groot gewricht aangedaan. Klachten daarbij zijn bewegingsbeperking, pijn en zwelling. Ook is koorts een belangrijk symptoom.

Hoe kun je Hib krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

De bacterie kan in de neus-keelholte bij gezonde mensen aanwezig zijn. Verspreiding vindt plaats via de lucht door middel van druppeltjes die vrijkomen tijdens niezen, hoesten en dergelijke. De incubatietijd, ofwel de duur van besmetting tot dat verschijnselen optreden, is waarschijnlijk 2-4 dagen.

Wie kan Hib krijgen en wie loopt (extra) risico?

Sinds de invoering van het vaccin is het dragerschap aanzienlijk gedaald en daardoor ook het aantal ziektegevallen. Gezinscontacten en andere zeer nauwe contacten van iemand die de ziekte doormaakt lopen een hoger risico om ook ziek te worden.

De volgende mensen hebben een verhoogd risico op het krijgen van een ernstig verlopende Hib-infectie:

  • kinderen tot 6 jaar die niet of onvolledig gevaccineerd zijn met het Hib-vaccin;
  • mensen zonder milt of met een slecht functionerende milt;
  • mensen met een afweerstoornis.
     

Hoe kan Hib worden voorkomen?

Er is een goed werkzaam vaccin. Volgens het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden gevaccineerd met het Hib-vaccin.

De verspreiding van de bacterie kan worden verminderd door algemene hygiënemaatregelen bij hoesten en niezen.

Het advies is om bij hoesten en niezen een papieren zakdoek te gebruiken, die na gebruik weg te gooien en vervolgens de handen te wassen. Wanneer er geen papieren zakdoeken voorhanden zijn, houd dan de hand voor neus en mond, en was hierna de handen, of hoest in de elleboogplooi. Leer kinderen dit ook te doen.

Is Hib te behandelen?

Ja, met antibiotica. Mensen met een ernstige Hib-infectie worden in het ziekenhuis behandeld.

Kan iemand met Hib naar kindercentrum, school of werk?

Mensen met een Hib-infectie kunnen na herstel, als ze zich weer goed voelen, gewoon naar kindercentrum, school of werk. Ook kinderen en volwassenen die contact hebben gehad met een patiënt met een Hib-infectie, kunnen gewoon naar kindercentrum, school of werk.

 

Wat doet de GGD?

De GGD geeft zo nodig voorlichting over ziekte (zie voor uw GGD www.ggd.nl). Ook inventariseert de GGD of ongevaccineerde kinderen, of kinderen met verminderde weerstand, in het gezin van de zieke in aanmerking komen voor antibioticaprofylaxe.