LOI-redactieraad

Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding-redactieraad

De LOI-redactieraad (LOI-RR) is in 2000 ingesteld op verzoek van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding.

De LOI-RR:

  • creëert optimale procedures voor het tot stand komen en herzien van richtlijnen infectieziektebestrijding;
  • maakt wetenschappelijk verantwoorde afspra­ken over de opzet en inhoud van LCI-richtlijnen ten behoeve van een landelijk uniforme bestrijding van infectieziekten;
  • prioriteert de herziening van richtlijnen;
  • signaleert problemen bij de ontwikkeling en gebruik van de LCI-richtlijnen en aanverwante producten binnen de landelijke infectieziektebestrijding en onderneemt hierop actie.

 
Het organiseren en uitvoeren van overleggen van de LOI-redactieraad is vastgelegd in de statuten van het overleg.

Tweemaal per jaar organiseert het secretariaat van de LOI-reactieraad een overleg.

De LOI-RR bestaat uit de volgende leden:

  • artsen infectieziektebestrijding werkzaam bij een GGD, waarvan ten minste 1 lid in het LOI participeert;
  • een vertegenwoordiger van de redactieraad van het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding;
  • vertegenwoordigers vanuit SOA-redactieraad, DVP, LCR, NVMM, NVWA en Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen;
  • een deskundige in literatuuronderzoek.

 
De voorzitter van de LOI-RR is de coördinator Richtlijnontwikkeling & Implementatie van LCI. Het secretariaat wordt verzorgd door LCI.  

 

Leden LOI-Redactieraad

Organisatie

Linda Smid

RIVM-LCI (voorzitter)

Jente Lange

RIVM-LCI (vervangend voorzitter)

Gini van Rijckevorsel

RAC

Germa Dijkhuizen 

RIVM-LCI (secretaris)

Colette van Bokhoven

GGD Gelderland-Zuid

Rob van Kessel

GGD Regio Utrecht

Lian Bovée en Mare de Boer

LOVI-redactieraad

Rosa Joosten

SOA-redactieraad

Ingrid Drijfhout

DVP Noord/RIVM-LCI

Eva Lefevre

LCR

Marjolijn Wegdam-Blans

NVMM

Ingrid Keur

NVWA

Naïma Hammami

Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen

Rikie Deurenberg

SIROSS (informatiespecialist)

Vertegenwoordiger namens
LCI-bureauredactie* (wisselend) 

RIVM-LCI 

* LCI-redactie: Sterre Benjamins, Kirsten Molendijk, Kata Ottovay, Felix ter Schegget, Inge Senden

Mail ons via lci-webredactie@rivm.nl of bel 088-6897000.