Verantwoording bij de bijlage ‘Uitgangspunten PBM bij verpleging, verzorging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis’

 
Deze bijlage is per 10-03-2023 vervallen n.a.v. het 146e OMT-advies.