Noodzakelijk zittend vervoer

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 8 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19

Wanneer gelden deze regels?

Zittend vervoer kan nodig zijn voor personen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Bijvoorbeeld omdat zij naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling met chemotherapie of dialyse. Deze regels gelden voor ritten met een passagier bij wie besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Soms heeft iemand wel klachten van hoesten of verkoudheid, maar is er geen besmetting met coronavirus vastgesteld door een test. Personen met deze klachten worden alleen vervoerd als de behandelaar beslist dat dit nodig is. Dan hoeven de regels hieronder niet te worden aangehouden. De passagier moet wel een mondneusmasker dragen. Als de passagier een mondneusmasker draagt, hoeft de chauffeur geen mondneusmasker te dragen. Daarnaast moeten de chauffeur en de passagier op de hieronder genoemde momenten goed de handen desinfecteren. De behandelaar beslist of personen met deze klachten vervoerd mogen worden of dat eerst een test voor COVID-19 nodig is.

Deze regels gelden niet voor het vervoer van personen zonder klachten. Hou je wel altijd aan de eigen regels van de vervoerder.

Wanneer kan zittend vervoer plaatsvinden?

Als iemands behandelaar beslist dat het nodig is, kan iemand met het nieuwe coronavirus vervoerd worden. Dit kan zolang de chauffeur (bijvoorbeeld een taxichauffeur of een familielid) zich houdt aan de regels hieronder.

Het heeft sterk de voorkeur om een groter voertuig (busje) te gebruiken. Dan kan de afstand tussen passagier en chauffeur tenminste 1,5 meter zijn. Is het niet mogelijk deze afstand te houden? Plaats dan een doorzichtig scherm dat de chauffeur afschermt. Let erop dat het scherm het niet moeilijker maakt voor de chauffeur om het voertuig veilig te besturen.

Vervoer met een ambulance gebeurt alleen als dit moet vanwege de gezondheid van de passagier. Dit wordt bepaald volgens de normale afspraken door de behandelend arts of door de centralist in de meldkamer ambulance.

Wie mag het voertuig besturen?

Degene die normaal het voertuig bestuurt, kan dat nu ook doen. De chauffeur moet wel zelf gezond zijn. De chauffeur mag geen aandoeningen hebben waardoor hij een groter risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Kijk voor de lijst met risicogroepen op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.

Hoeveel personen mogen vervoerd worden?

De chauffeur vervoert maximaal één passagier.

Regels voorafgaand aan het vervoer

 • De centralist van de vervoerder bepaalt bij de ritaanvraag of vervoer volgens deze regels nodig is. De centralist bepaalt ook welk voertuig geschikt is voor de rit.
   
 • De organisatie die voor het vervoer verantwoordelijk is, levert aan de chauffeur materialen voor afscherming, mondneusmaskers, handschoenen, handalcohol en schoonmaakspullen.
   
 • De chauffeur of centralist geeft de passagier vooraf via de telefoon instructies:
  • Raak onderweg zo min mogelijk dingen aan.
  • Blijf van het eigen gezicht af.
  • Volg de aanwijzingen van de chauffeur op.
    
 • In de auto liggen geen losse spullen, zoals oplaadsnoeren, flesjes etc.
   
 • De chauffeur dekt de zitting en leuning van de stoel/achterbank af met niet-vochtdoorlatend wegwerpmateriaal. Bijvoorbeeld met een plastic hoes of (huishoud)folie.

Regels tijdens het vervoer

 • De chauffeur geeft het chirurgisch mondneusmasker aan de passagier, zonder de passagier aan te raken.
   
 • De passagier zet buiten de auto het mondneusmasker op en desinfecteert de handen met een handalcohol.
   
 • De passagier zit achterin de auto op de plek die door de chauffeur afgedekt is.
   
 • De chauffeur opent het portier voor de passagier en laat deze instappen. Is er hulp bij het instappen nodig? Of wordt er een rolstoel ingereden? Dan gebruikt de chauffeur handschoenen. Dit geldt ook voor het plaatsen van de rolstoel in het voertuig.
   
 • Als de chauffeur handschoenen aan heeft, doet hij deze nu uit. De chauffeur desinfecteert de handen met handalcohol na het aanraken van het portier, andere materialen of de passagier voor het wegrijden.
   
 • De passagier doet zelf de gordel vast en los. Als het kan, houdt de passagier zijn bagage op schoot. Als dit niet kan, mag de bagage ook ergens anders in het voertuig worden gezet.
   
 • Bij aankomst bij het ziekenhuis of de instelling opent de chauffeur het portier voor de passagier. Als hulp bij uitstappen noodzakelijk is, gebruikt de chauffeur handschoenen. Daarna trekt chauffeur de handschoenen weer uit.
   
 • De passagier houdt het mondneusmasker op. De passagier doet deze pas af als de chauffeur weg is.
   
 • De chauffeur desinfecteert de handen met handalcohol.
   
 • Als het een heen-en-terugrit is, wacht de chauffeur buiten de auto tot de passagier terugkeert. Tijdens het wachten de auto in ieder geval 5 minuten luchten. Bij terugkeer van de passagier: alle stappen opnieuw uitvoeren.

Regels bij terugkomst bij de woning van de passagier

 • De passagier houdt het mondneusmasker op tot in de woning. De passagier doet het masker pas af als de chauffeur weg is.
   
 • De passagier gooit het masker weg bij het normale afval. Of in een gesloten afvalzak die later bij het normale afval wordt weggeworpen.

Regels na afloop van de rit

Deze regels gelden na afloop van een eenmalige rit en na afloop van een heen en terugrit. De chauffeur kan ook na afloop van een rit eerst naar een andere locatie rijden om de volgende handelingen uit te voeren.
 

 • Chauffeur trekt handschoenen aan, verwijdert folie van de passagiersstoel.
   
 • De chauffeur reinigt de gebruikte portieren, het stuur, de pook en de gordel. Dit kan met een reinigingsdoekje met zeep, met een kant en klaar vochtig reinigingsdoekje, of met een nat microvezeldoekje. Daarna: doekje weggooien bij het reguliere afval. Of in een gesloten afvalzak die later bij het reguliere afval wordt weggeworpen. Een microvezeldoekje kan ook in de was.
   
 • Daarna trekt de chauffeur de handschoenen uit. Na het uittrekken de handen wassen met water en zeep, of desinfecteren met handalcohol.
   
 • Laat de auto 5 minuten luchten voordat de chauffeur weer instapt.

Versiebeheer

 • 08-05-2020: Kleine veranderingen/verduidelijkingen, en naar eenvoudiger taalniveau.
 • 01-04-2020: Eerste versie.