Wijzigingen BCO per 24-12-2021

In verband met de opkomst van de omikronvariant en de aanwijzingen voor immuunescape door deze variant is het onderscheid tussen immune en niet-immune contacten in het kader van bron- en contactonderzoek vervallen per 24 december 2021. De isolatieduur voor asymptomatisch geteste personen is verlengd naar 7 dagen i.v.m. onzekerheden over de duur van de presymptomatische fase van de omikronvariant. Dit is aangepast in deze richtlijn, het BCO-protocol en de overige BCO-gerelateerde handreikingen en de informatiebrieven voor index en contacten.