Wijziging richtlijn en stappenplan Leptospirose 2 juni

Vanaf 23 mei is de extra surveillance leptospirose door het Nationaal Referentiecentrum Leptospirose (NRL) gestopt. Om die reden passen we per 2 juni de werkwijze van de melding in het stappenplan Leptospirose aan. Bij de richtlijn Leptospirose vervallen dan bijlage 1 t/m 3, net als de passage ín de richtlijn over de extra surveillance. Verder wordt de naam van het NRL gewijzigd naar Expertisecentrum Leptospirose (XCL).