Welke vaccinaties kan ik mijn patiënt met chronische inflammatoire aandoeningen aanbevelen?

Lees de handleiding op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/vaccinatie-bij-chronisch-inflammatoire-aandoeningen.

Het aantal patiënten dat immunosuppressiva gebruikt is groeiende. Er is een verhoogde gevoeligheid voor infecties bij deze groep. Meer aandacht voor infectiepreventie door middel van vaccinatie en het optimale gebruik daarvan is nodig. Regionaal waren en zijn er diverse protocollen, maar er was behoefte aan breed gedragen nationale aanbevelingen voor vaccinatie voorafgaand aan en tijdens immuunsuppressie.

De LCI heeft, onder redactie van Albert Vollaard en Imke Schreuder, het voortouw genomen om met de beroepsgroepen overeenstemming te krijgen over optimale vaccinatiestrategie bij deze patiënten. Wij danken nogmaals de medisch specialisten uit de beroepsgroepen voor hun inbreng in de werkgroepen. De Handleiding is becommentarieerd door de NIV, NVK, NVALT, NVR, NHG, NVMDL, NVDV, NVAB, NVMM, LOI, LCR.

Op dit moment wordt verder gewerkt aan Handleidingen voor vaccinatie bij hematologische aandoeningen.