Vernieuwde LCI-richtlijn Ziekte van Pfeiffer

De vernieuwde conceptrichtlijn Ziekte van Pfeiffer staat online. De richtlijn wordt nog door het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) behandeld. 

Belangrijkste wijzigingen in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • Verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst.
  • Incidentie in Nederland toegevoegd.
  • Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de zwangerschap.
  • Toegevoegd dat maternale antistoffen soms in moedermelk voorkomen.
  • Informatie over verticale transmissie toegevoegd (via placenta/lactatie).
  • Informatie over besmettingsrisico zwangere vrouwen toegevoegd.