Update uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

De uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 is aangepast. Kijk steeds naar de laatste versie van de richtlijn die beschikbaar is op de website. In paragraaf 1.3 staan de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. Het gaat onder andere om een nieuwe Handreiking beoordelen allergische reacties na COVID-19-vaccinatie en een gewijzigde handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.