Update richtlijn Mycoplasma pneumoniae-infectie

Vandaag is de update van de richtlijn Mycoplasma pneumoniae-infectie gepubliceerd. In april 2019 is deze update, geschreven door drs. Edwin Slok, vastgesteld door het LOI.

Nieuw en anders ten opzichte van de oude richtlijn:

  • De gehele tekst is gecontroleerd op actualiteit.
  • De literatuur is geactualiseerd.
  • De incubatieperiode is aangepast van ‘6-32 dagen, meestal 2 tot 3 weken’ naar ‘meestal 2 tot 3 weken’.
  • Bij de paragraaf Ziekteverschijnselen zijn de ziekteduur en de extrapulmonale manifestaties toegevoegd o.b.v. huidige literatuur.
  • Bij de paragraaf Profylaxe & Behandeling is de behandeling en verwijzing naar de SWAB-richtlijn toegevoegd.