Update richtlijn Botulisme

Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • Bijlage 1 (Laboratoriumrichtlijn) is vervallen en de diagnostiekparagraaf is herzien (NVMM).
  • Bijlage 2 (Public Health) is vervallen (dubbele informatie met de richtlijn en draaiboek Waterrecreatie en Infectieziekten).
  • Er is een lijst toegevoegd over industriële en commerciële bronnen (op basis van publicaties over incidenten).
  • De epidemiologische informatie is geactualiseerd.

Deze richtlijn is geüpdatet onder leiding van Rob van Kessel, GGD Regio Utrecht. Vastgesteld LOI 4 juni 2019.