Update LCI-richtlijn westnijlvirusinfectie

De LCI-richtlijn westnijlvirusinfectie is geactualiseerd. Het betreft een update van juni 2021 (voorlopige versie, officiële vaststelling LOI volgt in september 2021).

Belangrijkste wijzigingen in deze update n.a.v. autochtone transmissie in 2020:

  • Het berichten van en refereren aan risico op autochtone transmissie.
  • De adaptatie in de maatregelen waarbij professionals wordt gevraagd om te onderzoeken, via een vragenlijst, of de infectie in Nederland is opgelopen. En zo ja, te kijken of er vastgesteld kan worden of de infectie in een nieuw gebied opgelopen is. Deze informatie is essentieel voor 1) Sanquin om de bloedveiligheid te kunnen bewaken en 2) voor publieksvoorlichting.
  • Actualisatie van tekst en literatuur.
  • In april 2021 werd daarnaast de wijziging van de meldcriteria al gepubliceerd.