Uitbreiding meldingscriteria leptospirose

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het criterium ‘een positieve sneltest’ toegevoegd aan de laboratoriumcriteria voor melding van leptospirose. Ook is een epidemiologisch criterium toegevoegd over risicocontact met besmette dieren of met Leptospira gecontamineerde omgeving. De paragrafen Diagnostiek en Maatregelen in de LCI-richtlijn Leptospirose zijn hierop aangepast.