Stroomschema Tetanus-postexpositieprofylaxe bij wonden is bijgewerkt

Het stroomschema https://lci.rivm.nl/richtlijnen/tetanus#profylaxe-behandeling (zie onder 'Bijlagen' bij de richtlijn voor de pdf-versie) is iets bijgewerkt.

Nieuw ten opzichte van de versie van 21 februari 2019 is dat ook op de achterkant van het schema toegevoegd is dat kinderen minimaal 40 IE tetanustoxoïd moeten krijgen om een goede basisimmuniteit op te bouwen.