Richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom herzien

De herziene multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom staat sinds vandaag online.

De richtlijn is herzien door een werkgroep bestaande uit een vertegenwoordiging van patiënten en zorgprofessionals. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de richtlijn uit 2012:

 

  • Overeenkomsten en verschillen van QVS met ME/CVS (zie paragraaf 3.1.4)
  • Vóórkomen van QVS bij kinderen en behandeling van kinderen (zie paragraaf 3.1.5 en 3.4.2).
  • Het aanscherpen van de diagnosecriteria voor QVS (zie paragraaf 3.2).
  • Het actualiseren van adviezen over behandeling en begeleiding naar aanleiding van nieuwe onderzoeksresultaten (zie paragraaf 3.4).
  • Re-integratie- en verzuimbegeleiding: aanpassingen naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving (zie paragraaf 3.5)