Richtlijn Psittacose aangepast

Per 1 juli 2020 zijn de meldingscriteria voor psittacose aangepast om ook het melden van andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprong te faciliteren. De LCI-richtlijn Psittacose is hierop aangepast en heet nu LCI-richtlijn Psittacose en andere chlamydia-infecties van dierlijke oorsprongDe richtlijn behandelt nu alle Chlamydia spp. van dierlijke oorsprong.