Richtlijn Haemophilus influenzae type b-infectie gepubliceerd

De geactualiseerde LCI-richtlijn Hib is vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Zie onder 'Versiebeheer' voor alle aanpassingen.