Richtlijn Giardiasis herzien

De LCI-richtlijn Giardiasis is herzien. In de vernieuwde richtlijn is de informatie onder Behandeling aangepast. Ook zijn veterinaire paragrafen en arboparagrafen toegevoegd aan de richtlijn.