Richtlijn en stappenplan Hepatitis C herzien

De LCI-richtlijn hepatitis C is herzien. Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

  • actualisatie van de epidemiologische data;
  • behandeling geactualiseerd;
  • meldingscriteria aangepast conform huidige meldplicht;
  • actualisatie van diagnostiek.

De richtlijn is herzien onder leiding van dr. A.T. Urbanus (RIVM-CIb) en vastgesteld door het LOI op 4 juni 2019. Het hoofdstuk diagnostiek is herzien door Thijs van de Laar (Sanquin) en vastgesteld door de NVMM op 26 juni. De richtlijn is 24 juli online gepubliceerd.

Naar aanleiding van de herziene richtlijn heeft het LOVI het stappenplan hepatitis C herzien. Het stappenplan is herzien door Judit Keizer (GGD Twente) en vastgesteld door het LOVI op 11 juni 2019. Het stappenplan is 25 juli online gepubliceerd.