RAC-scholing 'BRMO-clusters in het publiek domein' 9 oktober

Hierbij nodigt de RAC u uit voor een nieuwe gratis scholing op maandag 9 oktober 2017 met als thema 'BRMO-clusters in het publiek domein'. De RAC organiseert dit in samenwerking met de COM en de LCI.

Na de RAC-conferentie over BRMO in december 2015 hebben BRMO een prominentere rol gekregen op de agenda van GGD’en. Op dit moment zijn tien zorgnetwerken AMR in ontwikkeling. De betrokkenheid van GGD’en bij BRMO-dragers/clusters neemt toe. Met de netwerkpartners is de GGD bezig om inhoud aan die rol te geven. Soms op het grensvlak van instelling en publiek domein. Zo vallen instellingen incl. GGD nu onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ; voorheen Kwaliteitswet zorginstellingen), echter de public health niet.

Voor wie?

 • Artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding
 • artsen-microbioloog
 • deskundigen infectieziektepreventie
 • overige belangstellenden die ervaring hebben met BRMO-problematiek.

Doel

Samen zoeken naar de positionering van de GGD in het publieke domein in het kader van BRMO-problematiek in vooral de niet-klinische setting. Het streven is om een visie te verkrijgen op het handelingsperspectief van de GGD. Wat is hiervoor nodig aan kennis, vaardigheden en attitude en waar ligt de scholingsuitdaging voor GGD-medewerkers?

Programma

9 oktober 2017 bij het RIVM te Bilthoven in zaal T007

 • 12.00 uur Ontvangst en registratie; inloop met lunchbroodje en gelegenheid tot netwerken
 • 12.30 uur Welkom en opening door middagvoorzitter Aura Timen, arts M&G en hoofd LCI.
 • 12.45 uur Een interactieve bespreking met korte inleidingen van reële BRMO casuïstiek onder leiding George Haringhuizen. Alle aanwezigen hebben hierbij inbreng in de discussie via elektronische weg.
 • 15.00 uur Pauze met koffie/thee
 • 15.20 uur Wat moet de GGD doen, los van regionale zorgnetwerken volgens de Inspectie Gezondheidszorg? Merel Langelaar, inspecteur IGZ.
 • 15.35 uur Wat verwacht een specialist oudergeneeskunde van de GGD? Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde
 • 15.50 uur Wat kan de GGD doen? Sabiena Feenstra, arts M&G i.o.
 • 16.00 uur Pitch van drie lopende projecten m.b.t. BRMO.
 • 16.30 uur Terugkoppeling met ‘take home message’. Aura Timen
 • 16.45 uur Afsluiting en napraten met een drankje en een nootje

Accreditatie wordt aangevraagd bij Absg, V&VN, VHIG en NVMM

Aanmelden kan hier!

Namens de RAC en COM Peter Jacobs, RAC Limburg.