Rabiësvaccin per direct weer beschikbaar

GSK heeft bekend gemaakt dat er per direct weer volledige beschikbaarheid is van het rabiësvaccin Rabipur®. Dit betekent dat het eerdere adviesom tijdelijk geen pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP) rabiës te starten voor reizigers vervalt. De LCI adviseert de gangbare indicaties van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor het starten van pre-expositie-vaccinatieserie (PrEP) rabiës te volgen. De in juni gewijzigde pre-expositieschema’s blijven wel van kracht.

Voorlopig aangepast MARIG-beleid

Binnenkort worden de nieuwe WHO-aanbevelingen voor de toediening van rabiës-immunoglobulinen (MARIG) vertaald naar de Nederlandse praktijk (WHO: Weekly epidemiological record No 16, 2018, 93). De LCI werkt hiervoor momenteel in overleg met de adviescommissie een praktische richtlijn uit. Hier volgt zo spoedig mogelijk nadere berichtgeving over. Tot die tijd hanteert de LCI het volgende aangepaste beleid:

  • Bij een indicatie voor MARIG n.a.v. beet/krab in vinger of teen is 2 milliliter MARIG voldoende, toe te dienen in en rondom de wond, dus ongeacht het lichaamsgewicht.
  • Bij een indicatie voor MARIG n.a.v. beet/krab elders in het lichaam wordt het bestaande beleid gehanteerd: de hoeveelheid MARIG hangt af van het lichaamsgewicht en wordt zoveel mogelijk in en rondom de wond geïnfiltreerd. De resterende MARIG wordt intramusculair, bij voorkeur in dezelfde extremiteit als waar de wond zich bevindt toegediend (zie LCI-richtlijn Rabiës).