Nieuwe standaard deurbriefjes

In samenwerking met het LOVI maakte de LCI een standaard voor deurbriefjes voor kindercentra en basisscholen. Deze briefjes zijn bedoeld voor het attenderen van ouders/verzorgers op een uitbraak en waarop te letten of wat te doen.