Nieuwe bijlage bij LCI-draaiboek polio

Aan het LCI-draaiboek polio is de bijlage 'accidentele blootstelling polio' toegevoegd. De bijlage is nog in ontwikkeling. De huidige informatie is bruikbaar, maar nog niet overal volledig. In de loop van 2019 wordt de aanvullende informatie zo snel mogelijk toegevoegd.