Nieuw vaccinatieschema rabiës voor postexpositieprofylaxe

In de LCI-richtlijn Rabiës en aanverwante producten zijn de nieuwe WHO-aanbevelingen van april jl. voor rabiës-postexpositieprofylaxevaccinatieschema’s verwerkt. Belangrijkste wijziging voor immuuncompetente personen: het (Essen) postexpositieprofylaxevaccinatieschema bestaat voortaan uit 4 in plaats van 5 vaccinaties  (op dag 0, 3, 7 en 14-28). 
Ook het vaccinatieschema voor pre-expositievaccinatie is aangepast en de indicatiestelling is aangescherpt door de LCR.