Nieuw: de hepatitistool voor prevalentieschattingen (concept)

Nieuw en te benaderen via www.rivm.nl/hepatitis, via de richtlijnen en op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hepatitis/Downloads/Hepatitis_tool_1: de hepatitistool. Inzicht in het aantal mensen met een chronische hepatitis B- of C-virusinfectie is belangrijk voor het monitoren van de voortgang in de bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. In Nederland is de grootste groep met chronische virale hepatitis geboren in landen met een relatief hoge HBV- en/of HCV-prevalentie (eerstegeneratiemigranten).

Deze tool is ontwikkeld omdat er regionaal veel verschillen zijn tussen risicogroepen en geeft inzicht in het te verwachten aantal mensen met een chronische hepatitis B- en C-virusinfectie per geboorteland op GGD-regioniveau. Deze schattingen zijn gebaseerd op de 'Workbook'-methode waarbij prevalentieschattingen en CBS-data zijn gebruikt.

Zie de tool voor verdere uitleg en informatie. Let op: de tool is nog in ontwikkeling en betreft een conceptversie. Feedback op de tool kunt u voor 31 december 2017 sturen naar: lci@rivm.nl.