Nieuw advies indicatie griepprik verwerkt in richtlijn Influenza

De LCI-richtlijn Influenza is (onder Preventie) aangepast n.a.v. het nieuwe advies van de Gezondheidsraad over indicatie voor influenzavaccinatie. Zie ook: www.rivm.nl/extra-groepen-griepprik.