Nieuw addendum bij Generiek draaiboek

Aan het Generiek draaiboek is het addendum – bovenregionale samenwerking bij A-ziekten toegevoegd. Tevens zijn bijlagen 1 en 4 geactualiseerd n.a.v. het nieuwe addendum.

In het addendum wordt ingegaan op de preparatie voor groep A-ziekten in de publieke zorg, waarbij centralisatie van de behandeling van patiënten nodig is (A+-ziekten). Er worden randvoorwaarden gegeven voor een goede bovenregionale samenwerking en coördinatie tussen de curatieve en publieke zorg.

Op 24 september is er tevens een RIVM-pagina gelanceerd van het Platform Preparatie voor A-ziekten. Hier is extra informatie te vinden over de onderwerpen waar het Platform Preparatie voor A-ziekten zich mee bezighoudt (bovenregionale samenwerking, opschalingsfasen, etc.).