MERS-CoV: casus Koeweit

Naar aanleiding van een recente casus is in de richtlijn MERS-CoV bij de casusdefinitie in voetnoot 3 Koeweit opgenomen in het rijtje landen.