LCI-richtlijn Tetanus herzien

Op de website staat LCI-richtlijn Tetanus versie 2019 gereed.

De richtlijn is door het LOI vastgesteld op 20 november 2018. Na een aantal laatste wijzigingen is de richtlijn gepubliceerd op 21 februari 2019. De veranderingen zijn te vinden onder 'versiebeheer'.