Herziening Algoritme exanthemen

Het Algoritme exanthemen ('vlekjesalgortime') is herzien. 

In het algoritme (in totaal 20 pagina's) wordt een aanbeveling gedaan voor de inzet van minimaal invasieve technieken bij het onderzoek van exanthemen ten behoeve van de publieke gezondheid. Bij verdenking mazelen/rubella/parvovirus B19 worden monsters getest voor infectie met deze drie virussen indien er zowel speeksel als serum is afgenomen.