Herziene richtlijn Q-koorts beschikbaar

De herziene LCI-richtlijn Q-koorts is vanaf vandaag beschikbaar op de LCI-website.

De richtlijn is herzien onder leiding van dr. Wim van der Hoek, RIVM en 27 maart 2018 vastgesteld door het LOI.

Belangrijkste wijzigingen tov de vorige versie: Er is veel onderzoek gedaan naar aanleiding van de epidemie. Voor de herziening is veel Nederlandse literatuur bestudeerd welke geschreven is tijdens en na de epidemie. Van bijna alle onderwerpen in de richtlijn zijn de teksten ge-update of gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe inzichten.  De bijlagen zijn weggelaten omdat ze sterk verouderd zijn.