Hepatitis C: uitbreiding meldingsplicht per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 verandert de meldingsplicht voor hepatitis C. Naast acute hepatitis C zijn nu ook chronische infectie en herinfectie met hepatitis C-virus meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria. Zie voor de achtergrond en de redenen voor het uitbreiden van de meldingsplicht het (lab)inf@ctbericht van 17 december 2018

De gehele richtlijn Hepatitis C wordt momenteel herzien. In verband met de wijziging van de meldplicht zijn het hoofdstuk Diagnostiek en de paragraaf Meldingsplicht nu alvast aangepast. Dit op basis van de concepttekst van de momenteel lopende herziening. De herziening is op dit moment in de zgn. tweede commentaarfase (zie totstandkoming van de lci-richtlijnen). Als al het commentaar is ontvangen en verwerkt, zullen we de gehele concepttekst publiceren (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019). Circa april 2019 verwachten we de definitieve, LOI-vastgestelde tekst te kunnen plaatsen.