Hepatitis C: paragraaf Behandeling aangepast

De paragraaf Behandeling van de LCI-richtlijn hepatitis C is aangepast. In verband met de wijziging van de meldplicht per 1 januari 2019 waren het hoofdstuk Diagnostiek en de paragraaf Meldingsplicht al aangepast. Naar aanleiding van diverse vragen die de LCI ontving over de paragraaf Behandeling is deze paragraaf ook alvast aangepast met de concepttekst van de aanstaande herziening. De geheel herziene tekst zal naar verwachting circa april 2019 gepubliceerd worden.