Gezocht: huisartsen die hun ervaringen willen delen over antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk

Gezocht! Huisartsen die hun ervaringen willen delen over antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Betreft een eenmalig interview van 30-45 minuten met een vergoeding van 50 euro. Voor meer informatie en vragen: karli.hubert@rivm.nl of 030-2744265.

Onderzoek: antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk

Antibioticaresistentie

Nederland behoort tot de landen met de laagste prevalentie wat betreft antibioticaresistentie. Het probleem van antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk is op dit moment dan ook niet groot. Toch moet de invloed van antibioticaresistentie niet worden onderschat. Antibioticaresistentie kan grote individuele en maatschappelijke problemen met zich mee brengen. Gezien het feit dat men in Nederland antibiotica alleen via een recept kan krijgen, is er een rol voor de huisarts om er voor te zorgen dat de antibioticaresistentie problematiek beheersbaar blijft. Voor gezondheidszorginstellingen is het belangrijk om te weten of een patiënt drager is van een resistente bacterie, om verspreiding te voorkomen. De informatieoverdracht bij opname wordt vaak door de huisarts gedaan. Het is daarom belangrijk om te weten hoe de huisarts over antibioticaresistentie denkt.

Onderzoek LCI

Met het oog op bovenstaande is de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM een onderzoek gestart naar de ervaringen van huisartsen over antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk. Met dit onderzoek wil de LCI inzicht krijgen in de kennis over antibioticaresistentie, of antibioticaresistentie in de huisartsenpraktijk als probleem wordt ervaren, hoe hiermee wordt omgegaan in de praktijk en aan welke informatie huisartsen behoeften hebben. Daarnaast willen wij graag weten wat voor rol u voor uzelf weggelegd ziet in de beheersing van antibioticaresistentie. Uw mening is waardevol voor ons. De verkregen kennis en informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om informatiemateriaal te ontwikkelen die aansluit bij de behoefte van de huisarts.

Deelname

Wij zijn op zoek naar minimaal 15 huisartsen om te interviewen. Hierbij is het van belang dat u nog steeds werkzaam bent als huisarts en dat u Nederlands spreekt. Het interview duurt 30 tot 45 minuten, tijd en plaats worden in overleg afgesproken. Er staat een vergoeding tegenover van 50 euro in de vorm van een waardebon.

Het interview

Voordat het interview begint krijgt u uitleg over het onderzoek en de onderwerpen die worden behandeld. Wij vragen u specifiek toestemming om het interview op te nemen en om de data te gebruiken voor wetenschappelijke publicaties. Het transcript wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Dit betekent dat uitspraken niet tot u herleid kunnen worden.
Wij hopen van harte dat u bij wilt dragen aan dit onderzoek. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Karli Hubert via karli.hubert@rivm.nl of 030-2744265.

Karli Hubert, stagiaire, wetenschappelijk onderzoek Antibioticaresistentie en Renske Eilers, PhD, wetenschappelijk medewerker Antibioticaresistentie.