Draaboek aviaire influenza - maatregelen op een bedrijf vastgesteld

Dit draaiboek is een volledige herziening van het draaiboek uit 2013 en is tot stand gekomen in nauw overleg tussen RIVM-LCI, RIVM-IDS, NVWA, WUR en GGD’en. Na een lange conceptfase sinds december 2017 is het draaiboek vastgesteld door het LOI op 20 november 2018.

Wijzigingen ten opzichte van versie 2013 zijn:

  • Toelichting over uitzonderingsgevallen bij LPAI indien de stam bekend zeer pathogeen is. In zulke gevallen is er  indicatie voor oseltamivirprofylaxe.
  • Toelichting vaccineren van gezinsleden zonder werkzaamheden op het bedrijf. Als nieuwe categorie toegevoegd.
  • Doorlooptijd monsters WBVR aangepast 
  • Toegevoegd hoofdstuk kinder-/hobby-/zorgboerderijen
  • Toegevoegd toelichting werkgeversverantwoordelijkheid NVWA
  • Toegevoegd nazorg

Tegelijk in de richtlijn toegevoegd aan Maatregelen contacten 'De monitoring van gezondheidsklachten, zoals in het Draaiboek Aviaire Influenza op een bedrijf, gebeurt gedurende 10 dagen. Dit is gebaseerd op basis van de incubatietijd van cases met AI H5N1 in China. De meldplicht voor humane aviaire influenza is vanwege surveillancedoeleinden ruimer opgesteld, namelijk tot 14 dagen na blootstelling (conform de case finding op ‘wet poultry markets’ in China).'