Consensus 'Afhandeling kinkhoestmeldingen' toegevoegd

Het op 4 juni 2018 tijdens een consensusbijeenkomst in Utrecht bereikte consensus 'Afhandeling kinkhoestmeldingen', dat op 25 september 2018 door het LOI is vastgesteld, is toegevoegd als bijlage 2 aan de richtlijn kinkhoest.